Low social support and disturbed sleep - epidemiological and psychological perspectives

Författare
Maria Nordin
(Maria Nordin.)
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Umeå universitet, Solfjädern 2006 Sverige, Umeå, Umeå 73 sidor.