Ludvig Holberg

Författare
Karl Mortensen
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Schønberg 1925 Danmark, København 110 sidor.