Ludwig Wittgenstein - critical assessments

Författare
(Edited by Stuart Shanker)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Croom Helm cop. 1986 Storbritannien, London 5 vol. 0-7099-2384-8
Croom Helm Cop. 1986 Storbritannien, London 351 sidor. 0-7099-2384-8
Croom Helm Cop. 1986 Storbritannien, London 463 sidor.
Croom Helm Cop. 1986 Storbritannien, London 361 sidor. 20cm 0-7099-4431-4, 0-7099-2384-8
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan