Luftens erövring

Originaltitel
Book of flying
Författare
Neville Duke
(Red. av Edward Lanchbery övers.: Bengt Öste.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hörsta 1955 Sverige, Stockholm 128 sidor. ill.