Luftmakt - teorier och tillämpningar

Författare
(Redaktörer: Bo Hofvander och Nils Marius Rekkedal översättning från engelska: Anjo språkservice.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögsk., Elander Gotab 2004 Sverige, Stockholm, Vällingby [4], ii, 317 sidor. ill., diagr.
Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan, Elanders Gotab 2003 Norge, Stockholm, Vällingby 355 sidor.