Lukas evangelium

Originaltitel
Bibeln
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
XP Media 2019 Sverige, Genarp 48 sidor 21 cm 978-91-984664-7-8