Lunchmat i Uppsala 2001 - undersökning av matens energi- och fettinnehåll

Författare
Helena Karlén Nilsson
(Helena Karlén Nilsson, Marianne Arnemo och Wulf Becker)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2005 Sverige, Uppsala 47 sidor. var. pag. : tab.