Lund - metropol - Lund till dags dato = Lund up to the present

Författare
K. Arne Blom
(K. Arne Blom och Claes Wahlöö med bidrag från Birgitta Odén Dunér, Sven Åke Selander, Håkan Westling och Lars Österlin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Per-Håkan Ohlsson 2014 Sverige, Lund 35 sidor.
P.-H. Ohlsson 2003 Sverige, S.l. 15 sidor.