Lund 1000 års krönika

Författare
(Idé, redaktion och layout: Claes Wahlöö.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kulturen i Lund, Skogs 1990 Sverige, Lund, Trelleborg 214 sidor. ill. (vissa i färg)