Lundabor

Författare
Kurt Hagblom
(Kurt Hagblom, Arne Håkansson redaktör: Claes Wahlöö foto: Kurt Hagblom ..)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fören. Gamla Lund, Wallin & Dalholm boktr. 1986 Sverige, Lund, Lund 117 sidor. ill. 24 cm