Lundagård med omgivningar - ett trädförnyelseprojekt : fotodokumentation

Författare
Ola Terje
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1989 Sverige, Lund [8] sidor. : ill.