Lundmarkska skolan i Hardemo - minnesskrift utg. av Kumla kommun till invigningen av Lundmarkska skolan den 21 juni 1971

Författare
Tage Tapper
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1971 Sverige, Kumla 23 sidor. : ill.