Lungälvsravinerna vid Brattforsheden - naturinventering med inriktning främst på mossor och lavar

Författare
Leif Andersson
(Leif Andersson, Thomas Appelqvist)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyr. 1985 Sverige, Karlstad 28 sidor.