Lungcancerrisk och exponering för mineralull bland svenska trähusindustriarbetare - AMFO 1431

Författare
Per Gustavsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Yrkesmedicinska kliniken, Karolinska sjukhuset 1990 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 23 sidor., 28 ref.