Luonddudutki, 3-4

Författare
(Mirja Holste, Matti Raekunnas, Juorma Riikonen sárgojuvvon govat Ulla Vaajakallio sámegillii jorgalan: Siiri Miettunen, Sulo Aikio)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Nordsamiska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sámediggi cop. 2001 Finland, Inari 271 sidor. : färgill. 952-441-028-1