Luonddugirji 1, Oahpaheaddji materiála

Originaltitel
Luonnonkirja 1. Opettajan materiaali
Författare
Anna Maaria Nuutinen
(Anna Maaria Nuutinen, Pirjo Tolvanen govat: Erkki Alanen, Elina Vanninen sámás: Anni Näkkäläjärvi)
Genre
Läromedel
Språk
Nordsamiska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sámediggi cop. 2007 Finland, Anár 230 sidor. : ill. 978-952-441-138-7