Luonddugirji 1

Originaltitel
Luonnonkirja 1
Författare
Anna Maaria Nuutinen
(Anna Maaria Nuutinen, Pirjo Tolvanen, Erkki Alanen sárgumat: Erkki Alanen, Hannu Virtanen ... sámás: Anni Näkkäläjärvi)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Nordsamiska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sámediggi 2008 Finland, Anár 144 sidor. : ill. 22 cm 978-952-441-164-6
Sámediggi, Tornion Kirjapaino 2008 Finland, Anár, Tornio 75 sidor. ill. 28 cm 978-952-441-165-3
Sámediggi cop. 2007 Finland, Anár 230 sidor. : ill. 978-952-441-138-7
Sámediggi 2003 Finland, Anár 143 sidor. : färgill. 952-441-060-5
Sámediggi cop. 2003 Finland, Anár 75 sidor. : ill. 28 cm. 952-441-061-3
Sámediggi 2003 Finland, Anár 95 sidor. : ill., kartor 29 cm. 952-441-073-7