Luonddugirji 2, Oahpaheaddji materiála

Originaltitel
Luonnonkirja 2. Opettajan materiaali
Författare
Anna Maaria Nuutinen
(Anna Maaria Nuutinen, Pirjo Tolvanen govat: Erkki Alanen, Elina Vanninen, Petri Hiltunen sámás: Anni Näkkäläjärvi)
Genre
Läromedel
Språk
Nordsamiska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sámediggi 2007 Finland, Anár 256 sidor. : ill. 978-952-441-139-4