Luonnonkirja 1

Författare
(Piirroskuvitus: Erkki Alanen, Hannu Virtanen)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2000 Finland 951-0-24008-7