Lurad i fällan

Författare
Barbara Cartland
(Barbara Cartland övers.: Eva Wennbom)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wennerberg 1983 Sverige, Malmö 190 sidor. 18 cm 91-35-02609-X
Saga Egmont nnnn 978-87-11-65371-5