Lust till stygn

Författare
Anna Wengdin
(Framtagen av Hemslöjdskonsulenterna i Skåne och Kristianstads läns hemslöjdsförening i samarbete med Regionmuseet Kristianstad Text: Anna Wengdin foto: Hans Åke Nilsson, Evelyn Thomasson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hemslöjdskonsulenterna i Skåne 200? Sverige, Kristianstad [5 sidor.] : färgill.