Lutherord

Författare
Martin Luther
(Sammanställda av S. Enegrén)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Söderström 1959 Finland, Helsingfors 123, (1) sidor.
Sveriges kristliga studenrörelses förlag 1917 Sverige, Uppsala 208 sidor. + rättelser