Luthers Geistliche Lieder und Kirchengesänge

Författare
Martin Luther
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Böhlau 1985 Tyskland, Köln 388 sidor. : musiknoter 3-412-02284-5