Luthers Lilla katekes i ljuset av andra Lutherord

Originaltitel
Der kleine Katechismus
Författare
Martin Luther
(Utg. av Johannes Ljunghoff.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Diakonistyr. 1932 Sverige, Stockholm 137 sidor.