Martin Luthers Lilla katekes - med kort utveckling och med hänvisning till exempel ur Bibeln

Originaltitel
Der kleine Katechismus
Författare
Martin Luther
(Språkligt bearb. och varsamt revid. av Per-Olof Sjögren och Lennart Widing.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
EFS-förl., Markaryds graf. 1983 Sverige, Stockholm, Markaryd 130 sidor. 19 cm
BV-förl. 1976 Sverige, Örkelljunga 24 sidor. 14 cm
BV förlag, Svantesson 1974 Sverige, Örkelljunga, Hässleholm 21 sidor
Diakonistyrelsen, Åhlén & Åkerlund 1957 Sverige, Stockholm, Stockholm 225 sidor.
Gleerup 1927 Sverige, Lund 402,386,119s.,1 portr.
Almqvist & Wiksell 1910 Sverige, Uppsala 61 sidor.
1862 Sverige, Örebro, N. M. Lindhs boktryckeri, 1862 316 sidor. 12:o
J. A. Johansson 1859 Sverige, Hernösand 24 sidor.
Lindhs boktr. 1845 Sverige, Örebro 246 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan