Lycksalighetens ö 1

Författare
Per Daniel Amadeus Atterbom
(P.D.A. Atterbom förord: Otto Fischer.)
Genre
Dramatik, Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nirstedt/litteratur 2020 Sverige, Stockholm 330 sidor 23 cm 978-91-985303-1-5
Nirstedt/litteratur 2020 Sverige, Stockholm 466 sidor 23 cm 978-91-985301-6-2
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1986 Sverige, Lund, Lund [4], 144 sidor.] 23 cm
Esselte studium, Esselte Herzog 1957, tr. 1974 Sverige, Stockholm, Nacka 144 sidor.
Sv. bokförl., Bonnier 1957, tr. 1963 Sverige, Stockholm, Stockholm 144 sidor.
Gleerup 1963 Sverige, Lund 130 sidor.
Sv. bokförl., Bonnier, Bonnier 1957, tr. 1961 Sverige, Stockholm, Stockholm 144 sidor.
Gleerup, Forssell 1958 Sverige, Lund, Malmö 129 sidor.
Sv. bokförl., Bonnier 1957 Sverige, Stockholm 144 sidor.
Svenska bokförl. (Bonnier) 1953 Sverige, Stockholm 137 sidor.
Sv. bokförl., Bonnier 1949 Sverige, Stockholm 138 sidor.
Gleerup 1949 Sverige, Lund 128 sidor.
Bonnier 1944 Sverige, Stockholm 70 sidor.
Gleerup 1940 Sverige, Lund 128 sidor.
C. W. K. Gleerups förlag 1936 Sverige, Lund 128 sidor
Gleerup 1934 Sverige, Lund 126 sidor.
Bonnier 1928 Sverige, Stockholm 138 sidor.
Beijer 1916 Sverige, Stockholm 151 sidor.
Beijer 1903 Sverige, Stockholm 155 sidor.
Beijer 1898 Sverige, Stockholm [6], 151 sidor.
Beijer 1875 Sverige, Stockholm x, [2], 516 sidor., portr.
Lindh 1854 Sverige, Örebro xii, [2], 286 sidor.
1824-1827 Sverige, Upsala 2 vol.
Palmblad 1824 Sverige, Uppsala 342 sidor.
1944 Sverige, Stockholm 69 s
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan