Lyft och bär oss igenom! - en lidande människas bönbok

Författare
Edit S. Nilsson
(Edit S. Nilsson med introd. av Martin Lönnebo)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
EFS-förl. 1981 Sverige, Stockholm 64 sidor. 19 cm 91-7080-489-3