Lyrebird rising - Louise Hanson-Dyer of Oiseau-Lyre, 1884-1962

Författare
Jim Davidson
Genre
Biografi, Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Amadeus Press 1994 USA, Portland, Or 578 sidor. : ill. (vissa i färg) 0-931340-72-1