Lyset over Paris

Författare
Viveca Lärn
(Viveca Sundvall oversat af Cecilie Falkenberg)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lademann 1989 Danmark, København 129 sidor. 87-15-03886-6