Lysimeterstudie av metallomsättningen i barrskogsmark - Lysimeter study of the metal circulation in coniferous soil

Författare
Bo Bergkvist
(Bo Bergkvist. Deposition och transport av metaller i några sura avrinningsområden i sydvästra, mellersta och norra Sverige / Olle Grahn, Kaj Rosén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens naturvårdsverk, Nämnden för energiproduktionsforskning 1983 Sverige, Solna, Stockholm 35, 46 sidor. diagr., tab.