M.Salomon Liscovius geistliche Lieder

Författare
Salomon Liscovius
(Neu gesammelt u.unverändert hrsg. von Julius Leopold Pasig)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1855 Tyska Demokratiska Republiken (t.o.m. 1990), Halle