M. Tulli Ciceronis scripta quae manserunt omnia, Epistularum ad familiares libri I-XII

Författare
Marcus Tullius Cicero
(Recognovit H. Sjögren)
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
Teubner 1923-1924 Tyskland, Leipzig 422 sidor.