M. Tulli Ciceronis scripta quae manserunt omnia Vol. 9, Epistularum ad familiares libri I-XVI

Författare
Marcus Tullius Cicero
(Recognovit H. Sjögren)
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
Teubner 1925 Tyskland, Leipzig vii, 578 sidor.