Män och kvinnor - ett material om jämställdhet för studier och diskussioner

Författare
Erik Centerwall
(Erik Centerwall och Ingrid Strömdahl utg. av Nämnden för jämställdhet i arbetslivet.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Näringslivets förlagsdistribution, Kugel 1978 Sverige, Stockholm, Stockholm 24 sidor. 30 cm