Människa spår - roman

Författare
Anna Kajsa Hallgard
Genre
Bok, Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT, Seelig, Rydahl 1959 Sverige, Stockholm, Stockholm 208 sidor.
Saga Egmont nnnn 978-87-26-34163-8