Människan, kaskelotvalen och kunskapens träd - en jämförelse mellan storhjärnade djurs intelligens

Författare
Karl-Erik Fichtelius
(Karl-Erik Fichtelius och Sverre Sjölander.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand, Norden 1972 Sverige, Stockholm, Malmö 151 sidor.
Wahlström & Widstrand, Beyrond 1971 Sverige, Stockholm, Malmö 150 sidor.
W & W 1971 Sverige, Stockholm 150 sidor. : ill., 5 pl-bl. 27 cm
Söderström 1971 Finland, Helsingfors 152 sidor., [4] pl.-bl. : ill.