Människan och naturen - en bok i miljö- och säkerhetskunskap för grundskolan

Författare
Karl Henning
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Läromedelsförl. (Bergvall/A.V. Carlsson, Norstedt 1970 Sverige, Stockholm, Stockholm 117 sidor. ill.