Mänsklighetens sista chans

Författare
Stig Abrahamsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Helgelseförb. 1972 Sverige, Kumla 77 sidor. 91-7218-032-3
Helgelseförb., Tryckcentralen 1966 Sverige, Kumla, Örebro 77 sidor.
Evangeliipress, Tryckcentralen 1965 Sverige, Örebro, Örebro 77 sidor.
Örebro missionsfören., Helgelseförb. 1950 Sverige, Örebro, Hardemo 93 sidor.