Märkbok

Författare
A. Härström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pehrssons förl. 1949 Sverige, Göteborg 48s
Gumpert 1949 Sverige, Göteborg 40s
Pehrssons förl. 1948 Sverige, Göteborg 40s
Pehrssons förl. i distr. 1946 Sverige, Göteborg 48s
Pehrsson 1940 Sverige, Göteborg 40s : Ill