Märkliga brev från äldsta tider till våra dagar

Författare
(Utg. med biografiska bakgrunder och historiska infattningar och avslutningar av M. Lincoln Schuster och Knut Hagberg)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur o. kultur 1941 Sverige, Stockholm 400 sidor.