Märkvärdigheter rörande skånska adeln

Författare
Johan Christopher Barfod
(J.C. Barfod med inl. och anmärkningar av Gunnar Carlquist.)
Genre
Bok, Biografier
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ekstrand, Br. Ekstrand 1976 Sverige, Lund, Lund [1], xvi, 459 sidor., [40] pl.-bl. 22 cm
Norstedt 1925 Sverige, Stockholm 459 sidor. ill.
Hierta 1847 Sverige, Stockholm, Stockholm viii, 459 sidor. 8:o