Märta Måås-Fjetterström Carl Malmsten Elsa Gullberg David Blomberg Svenskt Tenn Gefle porslinsfabrik AB - 14 sept.-14 okt. 1934

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1934 Sverige, Stockholm 30 sidor., [12] pl.-bl. ill.