Mäster Olof

Och min Mäster Olof! Jag ändrar ej detta citat "affälling"! Ty då vore jag sjelf en sådan. jag har med tanken på en möjlig triumf velat stryka ut detta ord hvar igenom stycket skulle kunna komma att uppföras! Men jag kan inte! Nu spelar man ej mitt stycke! Ja då har jag aldrig fått säga hvad jag ville och så har jag gått och satt mig och (= i) skuld, och så måste jag ta mig något annat arbete och så får jag aldrig säga något mer!

Ur Strindberg brev till Eugène Fahlstedt 26 september 1872

Nu är Vasa-dramat färdigt! af fruktan för Ångbåtsposten, har jag framställt tre förslag till Gustaf af G. Att Du, jag och han råkas i Stokholm och att Du är snäll och läser, så att vi få straxt afgöra om pjesen skall gå till Ranft (Mäster Olof här är en glansrol för Dig: eljes har Du Erik XIV och Göran Persson att välja på, sköna pojkar! eller till Dramaten. Denna pjes är bättre "gjord" än Folkungasagan! och kläm felas ej!

Ur Strindbergs brev till August Lindberg 11 juni 1899

Mäster Olof utgavs första gången 1872, Gustav Vasa 1899

Författare
August Strindberg
Genre
Drama, Historiska faksimil
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska Ljud Classica 2014 Sverige 978-91-7639-089-4
Förlagett 2012 Sverige, Stockholm 80 sidor.
Eboklagret/Omnibus 2003 Sverige, Tyresö
Natur och kultur, eLib distributör 2002 Sverige, Stockholm 978-91-27-09312-6
Natur och kultur 1994 Sverige, Stockholm, Norge 249 sidor. 19 cm
Norstedt, A & W 1994 Sverige, Stockholm, Uppsala 606 sidor. ill., faks. 23 cm
Kungliga Dramatiska Teatern 1988 Sverige, Stockholm 176 sidor.
Bonnier, Bonnier 1987 Sverige, Stockholm, Stockholm 358 sidor.
Legenda, Lunds pockettr. 1986 Sverige, Stockholm, Lund 249 sidor. 18 cm
Bonnier, Bonnier 1983 Sverige, Stockholm, Stockholm 371 sidor.
Sinkona-förl. 1981 Sverige, Johanneshov 249 sidor.
Bonnier, Bonniers graf. 1979 Sverige, Stockholm, Stockholm 300 sidor. 20 cm
Sv. vitterhetssamf., Blom 1979 Sverige, Stockholm, Lund [4] sidor., sidor. 681-723
Växjöensemblen 1976 Sverige, Växjö 96 sidor.
Sv. vitterhetssamf., Blom 1975-1979 Sverige, Stockholm, Lund [7] sidor., s 529-723
Sv. vitterhetssamf., Bonnier 1975 Sverige, Stockholm, Stockholm S. 529-680
Wihlke & son 1974 Sverige, Stockholm, Norge 249 sidor.
Aldus/Bonnier, Bonnier 1973 Sverige, Stockholm, Stockholm 180 sidor.
Aldus/Bonnier, Bonnier 1965 Sverige, Stockholm, Stockholm 180 sidor.
Sv. bokförl. (Bonnier, Bonnier 1963 Sverige, Stockholm, Stockholm 179 sidor.
Bonnier, Bonnier 1962 Sverige, Stockholm, Stockholm 299 sidor.
Aldus/Bonnier, Bonnier 1961 Sverige, Stockholm, Stockholm 180 sidor.
Sv. vitterhetssamf., Bonnier 1961 Sverige, Stockholm, Stockholm S. 337-528
Sv. vitterhetssamf., Bonnier 1960 Sverige, Stockholm, Stockholm S. 241-334
1959 Sverige, Stockholm 179 sidor.
Sv. vitterhetssamf., Bonnier 1959 Sverige, Stockholm, Stockholm S. 161-240
Bonnier, Bonnier 1957 Sverige, Stockholm, Stockholm 297 sidor.
Sv. vitterhetssamf., Bonnier 1957-1961 Sverige, Stockholm, Stockholm [4], 532 sidor., [4] pl.-s.
Sv. vitterhetssamf., Bonnier 1957 Sverige, Stockholm, Stockholm 160 sidor.
Sv. Bokförl. 1955 Sverige, Stockholm 178 sidor.
Bonnier 1955 Sverige, Stockholm 184s
Svenska bokförl./Bonnier 1955 Sverige, Stockholm [4], 179 sidor.
Sv. bokförl. (Bonnier 1955 Sverige, Stockholm 161 sidor.
Bonnier 1952 Sverige, Stockholm 369 sidor.
Svenska bokförlaget/Bonnier 1951 Sverige, Stockholm 161 sidor.
Bonnier 1949 Sverige, Stockholm 184 sidor.
Svenska bokförl./Bonnier 1949 Sverige, Stockholm 161 sidor.
Radiotjänst 1948 Sverige, Stockholm 94,(1)s. + 1 bil.-bl.
Sv. vitterhetssamf. 1947-1979 Sverige, Stockholm 2 d. i 8 hfn (723 sidor.) 25 cm
Sv. vitterhetssamf. 1947-1948 Sverige, Stockholm 381 sidor.
Bonnier 1946 Sverige, Stockholm 369 sidor.
1945 Sverige, Stockholm 184 sidor.
Svenska bokförl./Bonnier 1939 Sverige, Stockholm 161 sidor.
Bonnier 1937 Sverige, Stockholm 184 sidor.
Bonnier 1934 Sverige, Stockholm 184s
1933 Sverige
Bonnier 1930 Sverige, Stockholm
Bonnier 1926 Sverige, Stockholm 184 sidor.
Bonnier 1923 Sverige, Stockholm 182 sidor.
Bonnier 1921 Sverige, Stockholm xxiv, 256 sidor.
Bonnier 1919 Sverige, Stockholm 182 sidor.
Bonniers 1919 Sverige, Stockholm 358 sidor.
Bonnier 1917 Sverige, Stockholm 182 sidor.
Bonnier 1913 Sverige, Stockholm 138 sidor.
Bonniers 1912 Sverige, Stockholm 358 sidor.
Bonnier 1912 Sverige, Stockholm S. 186-358
1909 Sverige, Stockholm 105 sidor.
Lagerströms 1909 Sverige, Stockholm (4), 105 sidor.
Bonnier 1909 Sverige, Stockholm 138 sidor.
1908 Sverige, Stockholm
Bonnier 1908 Sverige, Stockholm 138 sidor.
Albert Bonniers förlag 1908 Sverige, Stockholm 138 sidor
Hugo Gebers förlag 1903 Sverige, Stockholm 459 sidor.
1899 Sverige, Stockholm 174 sidor.
Bonnier 1899 Sverige, Stockholm 174 sidor.
Bonnier 1882 Sverige, Stockholm 174 sidor.
Bonnier 1881 Sverige, Stockholm 174 sidor.
Centraltryckeriet 1878 Sverige, Stockholm 109 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan