Mät- och reglerteknik

Författare
Lars-Erik Andersson
(Lars-Erik Andersson, Lennart Kördel)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell läromedel 1991 Sverige, Solna [4], 188 sidor. : ill., diagr. 30 cm 91-21-11363-7
Esselte studium 1980 Sverige, Stockholm [4], 188 sidor. : diagr., ill. 30 cm 91-24-29362-8