Mätning av luftflöden med spårgas

Författare
Jan-Bertil Mattson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1991 Sverige, Lund 72 sidor.
Statens råd för byggnadsforskning, Svensk byggtjänst distributör, Gotab 1991 Sverige, Stockholm, Solna, Stockholm [4] sidor., sidor. 7-71 diagr., tab. 25 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan