Mätstationer för naturgas - komponenter för mätning av naturgas, formler för beräkning av naturgasflödet, systemteknisk utformning av de största mätstationerna i Projekt Gastransitering

Författare
Thomas Carlqvist
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1982 Sverige, Lund 111, ca [30] sidor.