Mätt på etikett boken

Författare
Johan Helmertz
(Johan Helmertz foto: Thomas Engström teckningar: Kerstin Ahlgren)
Genre
satire, humor
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ed. Renée cop. 1985 Sverige, Stockholm 64 sidor. : ill. 21 cm 970784-0-9 (Invalid)