Mätteknik med spårgas - aktiva metoder för bestämning av volymer, luftflöden, flödesvägar och strömningssätt i småhus

Författare
Björn Hedin
(Björn Hedin.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för byggnadskonstruktionslära, Lunds Tekniska Högskola, KF-Sigma 1994 Sverige, Lund, Lund 266 sidor. ill., diagr., tab. 30 cm