Mål för naturvården - en strategi för bevarandet av den biologiska mångfalden

Författare
(Redaktör: Tor-Björn Larsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturvårdsverket 1992 Sverige, Solna 128 sidor. ill., diagr.,