Målade kistor och skåp - om det folkliga möbelmåleriet i Skåne under 1700- och 1800-talen

Författare
Anne Marie Franzén
(Anne Marie Franzén.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Corona, Förlagshuset Norden 1970 Sverige, Lund, Malmö 108 sidor.